Správa nemovitostí

Vlastník nemovitosti

Vlastník nemovitosti je ze zákona povinen udržovat stavbu po celou dobu její existence (§ 154 zákona č. 183/2006 Sb.), Pokud není schopen toto dodržet najímá si externí společnost zabývající se správou nemovitostí, která se na základě smlouvy s vlastníkem nemovitosti postará o vše potřebné.

Správa a údržba nemovitostí zahrnuje:

Úklid nemovitosti, opravy závad inženýrských sítí, běžnou údržbu zabraňující vzniku závad, drobné řemeslné práce (malování, drobné opravy), řemeslné práce většího rozsahu (omítání budov, výměna oken), vedení účetních záznamů nemovitosti, plánování oprav a údržby.

Ceník

Platnost od 1.4.2019

Správa a údržba nemovitosti

Cena je vždy stanovena individuálně                                                                                                                                      +- Kč